Jag träffade två underbara, borgerliga vigselförättare från Helsingborgs Stad, Inger Edman och GingerTydén. Borgerliga vigslar ökar i Sverige och förra året genomfördes ca 420 stycken här i Helsingborg. Jag fick höra några härliga historier om par som kommit direkt från golfbanan till vigseln osv. Jag ska berätta liter mer om borgerliga vigslar i veckan.