Vilken rubrik va! Anledningen till detta är att Helsingborg får två bröllopsmässor nästa år. Inom loppet av en vecka! Den första går av stapeln den 24 januari kl.11-18 på Marina Plaza och heter Bröllopstider i Nordvästra Skåne. Mässan helgen efter heter Helsingborgs Bröllopsmässa och anordnas på Helsingborgs stadsteater den 31 januari, vilken tid vet jag ännu inte.

Vilka intriger döljer sig inte i detta? Jag som är projektledare säger; ingen, ingen vettig arrangör skulle lägga två mässor i samma stad med en veckas mellanrum. Eftersom mässorna har marknadsförts under en lång tid skulle man som arrangör valt att lägga om arrangemanget så for man upptäckte missen. Med allra bästa resultat skulle man tidigarelagt det hela. När jag har varit på bröllopsmässor i januari så är de allra flesta paren ganska klara med vad de vill göra av sitt bröllop. Mässorna under våren ligger generellt för sent. En bröllopsmässa skulle ligga sista helgen i oktober eller någon av de första veckorna i november. Så är det, och jag är säker på att det är någon form av maktkamp som ligger bakom detta. Bröllopsdrama i Helsingborg…


  • Agnetha Estberger

    Det är inget drama, bara en ny aktör som lagt sig i samma tidsperiod. Vi har 20-årsjubileum med Helsingborgs Bröllopsmässa på Stadsteatern 31 januari 11-18.
    Den mässan är densamma som du haft kontakt med innan om åren.
    Välkommen !