Elsa gillar att äta lite och ofta. Hon är lik sin mamma i det avseendet. Förresten är hon rätt lika alla kvinnor både på min och hennes pappas sida. Jag kan summera 166 timmar och 40 minuters amning på tre månader. Så ni vet vad jag gör med min tid.

Posted in Livet
Share this post, let the world know