Så här i valtider kan man undra vem man egentligen ska tro på. Jag tittar på debatterna men mår mest dåligt. Det är så mycket pajkastning och beskyllningar högt och lågt. Till exempel i frågan om Vattenfall och Sveriges sämsta idé.

Sveriges sämsta idé är alltså Vattenfalls planer på att bygga fem nya brunkolsgruvor i östra Tyskland. Alltså samma Tyskland som första land i världen satsar på att avveckla all kärnkraft och istället satsa på 100% förnybar energi innan år 2022.

Det vill alltså samma Vattenfall som svenska staten äger. Alltså du och jag.

Koldioxidutsläpp är orsaken till att klimatet förändras. FN:s klimatpanel sa nyligen att 80% av all olja, kol och gas måste lämnas kvar i marken om vi ska hindra en klimatkatastrof. Vattenfall vill ta upp 1,2 miljarder ton brunkol ur gruvorna. Det skulle innebära att ofattbara 1,2 miljarder ton koldioxid skulle släppas ut i atmosfären – ungefär lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut på 24 år.

Annie Lööf beskyllde så säkert Miljöpartiets språkrör Åsa Romson för att Vattenfalls beslut om dessa gruvor togs under den senaste rödgröna regeringstiden. Romson å sin sida sa att det var Alliansens beslut. Jag bara undrar vem ska jag tro på? I just en sådan fråga borde det ju finnas fakta, istället står de två personerna och beskyller varandra.

I gårdagens debatt hade dessutom Annie L lite problem med siffrorna för Vattenfall. Ja, vad ska man egentligen tro och tycka…

Posted in Livet
Share this post, let the world know

  • Caroline

    Jag går all in på vänstern. Älskar hur de värnar om de svaga och propagerar för 6h arbetsdag, så kan resten av partierna diskutera vad de vill under tiden.