Men var kommer intoleransen och bakåtsträvan ifrån? Australiens högsta domstol slår fast att homosexuella äktenskap är ett brott mot lagen.

Och i Indien så valde man att behålla en lag från kolonialtiden som fastslår att sex mellan samkönade är olagligt.

Kanske ska man vara glad för att man i länderna försökt göra kärleken laglig och att detta ändå är ett litet steg framåt men jag har svårt att se det så.

Jag har några bekanta som är homosexuella men det är aldrig en grej eller något vi pratar om. Jag är så otroligt oinsatt om vilka utmaningar hbtq-personer möter runt om i världen, men jag trodde verkligen mer om Australien. Det känns ju som ett utvecklat land där människor är människor och kärlek kärlek. Men tydligen inte.

Skärpning världen.

Posted in Livet
Share this post, let the world know