Det verkar som vi klarat stormen riktigt bra. Något lugn efter stormen har dock ännu inte innfunnit sig, byarna är fortfarande friska.

Vi har lera på fönstren på andra våningen och idegranarnas alla bär har blåst ner, men det är allt. Visserligen har jag inte kollat taket ännu men jag ser inga krossade pannor runt huset, vilket bådar gott. Vi har också upptäckt var våra nya fönster är otäta eftersom det ligger små drivor med tegeldamm i vissa fönster.

image

image

Posted in Livet
Share this post, let the world know