Jag har funderat på det här med vilka som ligger i riskzonen för att gå in i väggen. Min teori, baserat på en kvatitativ studie av mig själv, är att det är lomhörda kämpar.

Det är inte ett tecken på svaghet att gå in i väggen, utan ett tecken på alldeles för mycket kämparanda. Man kämpar sig blå, tills man inte har något kvar att ge  Lomhörd är man också, man hör inte kroppens signaler eller hjärtats röst. Kort sagt lomhörda kämpar.

Posted in Livet
Share this post, let the world know