Okej vänner, jag kommer bli en supermegadeluxejobbig patient.

Med hjärndimma försöker jag förstå mina sköldkörtelproblem. Ju mer jag läser inser jag att vi i Sverige är ganska ignoranta när det kommer till obalans i OAT-axeln. OAT-axeln är äggstockar, binjurar och sköldkörteln. Allt som oftast behandlar man felaktigt sköldkörteln i Sverige med resultatet att nära 70% av patienterna uppvisar fina värden men med kvarstående symptom. Varför detta? Man har inte tittat på övriga obalanser i OAT- axeln. Det står uttyckligen på Levaxinburken att Levaxin inte skall användas av personer som har nedsatt funktion i binjurarna när detta tillstånd är obehandlat. Trots detta är min läkare, och väldigt många andra, ovilliga att kontrollera binjurarna. Det skrivs spaltmeter om detta i forum och patientföreningar. Dessutom testar vi inte samtliga värden för sköldkörteln i Sverige, vilket leder till att många har sköldkörteksymptom men korrekta värden och därför förbli obehandlade.

Det verkar vara USA som har kommit längst med forskningen men vi har även två framstående läkare i Norden på området. Jag ska gå till botten med detta. Jag ska få rätt behandling och jag ska bli frisk.

Nu undrar ni över källor och de har jag har uppskrivet på mitt block. Blocket som ska göra att jag kan diskutera detta med min läkare på måndag. Om det finns fler människor som är insatta på området får ni gärna lägga en kommentar så kan vi hjälpa varandra i jakten på rätt behandling.

Och bäst av allt vore om jag kunde hitta en läkare som är villig att läsa alla mina källor om detta och sedan argumentera mot mig. Om det nu är så att hen står fast vid sina åsikter. Nog borde det finns någon läkare som vill bli framstående på ämnet i Sverige?

Peace out.

Posted in Livet
Share this post, let the world know