Jag är ju igång med minskningen av mjukheten i mittpartiet som ni vet. Hittills har jag promenerat varje dag. Men jag har även vidtagit en annan åtgärd. Jag har bytt ut bullarna mot gifflar. Jag tänker mig att storleken har betydelse. Giffeln är ju halva storleken mot en bulle. Bättre en liten giffel i magen än en stor bullmage. Lite så.

image

Posted in Livet
Share this post, let the world know