Dagens göromål innefattar, förutom det dagliga jobbsökandet, även accessoarletande och festhäftesgörande till lördagens bröllop. Brudparet har valt sådana vackra färger till inbjudan och går letandet väl idag så kommer jag delvis att matcha inbjudan.image

Posted in Livet
Share this post, let the world know