Hej vänner!

Jag är så upptagen med allt som har med bröllopet att göra att jag knappt hinner blogga om väsentligheter. Men när jag ser hur folk hittar min blogg så inser jag att de allra flesta söker på exakt samma saker som jag just nu. Vigeslprogram, festprogram, psalmer till bröllop, ingångsmarscher osv. Därför ska jag skriva om det.

Psalmer till bröllop börjar vi med. Här är de fem vanligaste psalmerna som sjungs vid bröllop:

Psalm 82

Gud se i nåd till dessa två

1. Gud, se i nåd till dessa två som vi här ser inför dig stå
med löfte att i liv och död gemensamt dela lust och nöd.

2. De slutit nu i denna stund ett heligt kärlekens förbund.
I nåd, o Herre, hos dem bliv och din välsignelse dem giv.

3. Här levs ej blott i rosengård, och mången prövning kan bli hård,
behåll dem då, o Herre god, i kärlek som ger tröst och mod.

4. Din Ande må ledsaga dem och bli en gäst i deras hem,
att stilla fröjd och ljuvlig ro med honom där får bli och bo.

5. O Gud, vi böjer oss för dig, som är vår Gud evinnerlig,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd.
Välsigna oss och giv oss nåd.

Psalm 84 Vi lyfter våra hjärtan 

1. Vi lyfter våra hjärtan till dig, o Fader vår,
i tacksamhet och lovsång och bön för dessa två.
Vi ber dig, låt dem lämna sig själva i din hand
och hjälp dem hålla löftet som de har gett varann.

2. Vi tackar för den glädje som du har gett åt dem.
Välsigna deras framtid, välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek som gjorde dem till ett,
det största du som gåva och ansvar åt oss gett.

Psalm 199 Den blomstertid nu kommer 

1. Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött, sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

2. De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd, de rika örtesängar och lundens gröna träd, de skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna,
som räcker året om.

3. Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud; skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud? Min själ, upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång till den som vill oss nära
och fröjda på en gång.

4. O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld. Dig, glädjesol, vi hälsar.
Värm upp vårt sinnes köld. Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.

5. Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.

Text: I Kolmodin 1694 J O Wallin 1819 B G Hallqvist 1979
Musik: Svensk folkvisa/1693

Psalm 200 I denna ljuva sommartid 

1. I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står, se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor.

2. Av rika löv är grenen full, och jorden täckt sin svarta mull med sköna gröna kläder. De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet än Salomos dig gläder.

3. Nu växer säd för skördens tid, och ung och gammal gläds därvid och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått oss människor så mycket gott var dag och stund bevisa.

4. När jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar dagen lång högt ovan fält och backar, då kan jag icke tiga still. Min Gud, så länge jag är till för livet jag dig tackar.

5. Ack, är det redan här så skönt på denna jord, så härligt grönt, hur skall det då ej bliva i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva.

6. Ack, att jag redan stode där inför din tron, o Herre kär, och bure mina palmer. Jag ville då på änglars vis instämma i ditt lov och pris med tusen sköna psalmer.

7. Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar den sommar som av nåd jag får.
Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar.

8. Behåll mig till ditt paradis, och låt mig på de trognas vis i dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen, i trohet sann, i kärlek ren, så vill jag mer ej önska.

Text: P Gerhardt 1653 J von Düben 1725 C O Angeldorff 1855 B G Hallqvist 1980
Musik: N Söderblom 1916

Psalm 201 En vänlig grönskas rika dräkt 

1. En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solens ljus / och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

2 Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp / av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.

3. Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö, / och blomstren dö,
och tiden allt fördriver;
blott Herrens ord förbliver.

4. Allt kött är hö. Allt flyktar här,
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv / det nya liv,
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.

5. Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt;
min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis / han, huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där intet vissnar mera.

Text: C D af Wirsén 1889
Musik: W Åhlén 1933