Jag har räknat ut hur mycket pengar jag har lagt på snittblommor den här vintern. Charlie Söderberg från Lyxfällan skulle kalla det ett beroende. Han skulle säga att jag måste lägga av med blommorna. För familjens skull. Hur som helst, jag tänkte att jag skulle ta tag i mitt snittblomsberoende och bli blomsterekonomisk. Här ser ni resultatet, en f.d. Ranunkel

Posted in Livet
Share this post, let the world know