Jag har fascinerats av den romska kulturen ända sedan jag gick i mellanstadiet och läste böckerna om Katitzi. Nu kommer en tvserie  på Channel 4 i England som heter My Big Fat Gypsy wedding, trailern ser ni nedan. Jag undrar hur den här serien påverkar synen på romer och den romska kulturen, och huruvida den ger en rättvisande bild av romerna i England.