Jag och J har en deal. Om vi beslutar att en av oss skall gå ned i arbetstid för att ta hand om barn och hem någon gång, så skall vi pensionsspara mer för den personen. Det är annars en vanlig kvinnofälla som blir uppmärksammad först vid en eventuell skilsmässa. Oftast har kvinnan jobbat mindre, stannat hemma med barnen och sedan kanske arbetat 75 % för att underlätta för hela familjen. Vid en eventuell skilsmässa är det hon som drar nitlotten. Visst är vår deal bra och rättvis? Det är ju för familjens skull som den ena parten går ned i tid. Om man dessutom går igenom en skilsmässa och har barn så är man beroende av att man har en fungerande relation mellan föräldrarna, denna kan underlättas av en rättvis ekonomisk fördelning. Har ni tänkt på det?