Hur ska man agera om man inte blir bjuden till ett par goda vänners bröllop? Jag har hört brudpar berätta om släktingar som gråtit, kompisar som blivit rasande och sagt upp bekantskapen. Själv så har jag stor förståelse för att man inte kan bjuda alla till sitt bröllop. Räknar man på en snittkostnad på 1000-1500kr per gäst så är det mycket pengar som brudparet lägger ner. Vill man gärna vara med och dela dagen med brudparet kan man alltid fråga om man får komma på vigseln istället. Hade alla obehindrad bröllopsbudget tror jag gästantalet skulle öka på alla bröllop, men för merparten av brudparen är det inte så. Många får lite dåligt samvete, eller skäms lite när de måste gallra sin inbjudningslista, att sen stå och förklara för vissa vänner att de inte blivit bjudna kan vara jobbigt. Att då själv snabbt fråga om man får dela deras stora dag genom att bara vara med på vigseln, kan underlätta för brudparet. Då vet de också att du kommer och varför, vilket säkerligen gör dem glada.

Posted in Livet
Share this post, let the world know